ALİ FİKRİ YAVUZ

ALİ FİKRİ YAVUZ

(1924-1992) Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğdu. 1953’te Diyanet İşleri Başkanlığı’nca açılan vâizlik imtihanını kazandı. Kısa süren vâizlik görevinin ardından Ömer Nasuhi Bilmen döneminde İstanbul müftü yardımcılığına tayin edildi (1954). Kısa bir süre sonra vekâleten İstanbul müftülüğüne getirildi İlim Yayma Cemiyeti, İbnülemin Mahmud Kemal İnal Vakfı, İlim ve Fazilet Vakfı gibi kuruluşların kurucuları ve yöneticileri arasında yer almış, emeklilikten sonra kendi evinde, Erenköy ve Fâtih camilerinde tefsir, fıkıh ve asıl uzmanlık alanı olan ferâizle ilgili dersler vermiştir. Bazı eserleri şunlardır. 1. Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâl-i Âlîsi 2. Açıklamalı-Muamelâtlı İslâm İlmihali-İslâm Fıkhı ve Hukuku 3. İslâm’da Birlik ve Fıkıh Mezhepleri 4. Muhtasar İslâm Akaidi; 5. Otuz Ramazan Vaazları 6. Resimli Hac Rehberi 7. Kur’ân-ı Kerîm’den Mûcizeler Hikmetler ve Öğütler

YAZARIN KİTAPLARI